contact@seaconstruct.ro

   

0743 080 021 / 0762 303 088


Echipa SEA Construct Style este compusă din ingineri constructori și proiectanți cu peste 10 ani experiență. Specialiștii noștri sunt atestați de MDRAP și de Inspectoratul de Stat în Constructii. Activitatea noastră respectă legislația privind calitatea în construcții și normele de proiectare în vigoare.

 • Un diriginte de santier are dreptul să desfășoare activitatea de dirigenție de șantier în domeniul autorizat. Poate să presteze această activitate pentru persoane fizice sau juridice pentru a asigura calitatea execuției lucrărilor de construcții.
 • Un diriginte de șantier are obligația să verifice existența Autorizației de Construcție, precum și a prevederilor legale cu privire la încadrarea în termenele de valabilitate;
 • Un diriginte de șantier verifică concordanța dintre proiect și Autorizația de Construcție;
 • Un diriginte de șantier se ocupă de preluarea amplasamentului și a reperelor de nivelment și predarea acestora către executantul lucrării, libere de orice sarcină;

Așadar, dirigenția de șantier este un serviciu oferit de un diriginte de șantier autorizat I.S.C. pentru beneficiarul investiției. Scopul este garantarea calității lucrărilor, respectarea proiectului și utilizarea materialelor conform proiectului. Această activitate se reglementează prin contract de prestări servicii, având un preț stabilit înainte de începerea lucrărilor între diriginte și beneficiar, în funcție de complexitatea proiectului.

 • Un diriginte de șantier participă împreună cu proiectantul și cu executantul la trasarea construcției și la stabilirea bornelor de reper;
 • Un diriginte de șantier are obligația:

  • de a studia proiectul, caietele de sarcini și tehnologia de execuție pentru a asigura buna execuție a lucrărilor;
  • de a verifica dacă proiectul este semnat și ștampilat de către un verificator de proiecte atestat sau de către un expert tehnic (acolo unde este cazul);
  • de a verifica existența Programului de faze emis de Inspectoratul de stat în Construcții;
  • de a verifica documentele de calitate pentru materialele puse în operă pe perioada execuției lucrărilor de construcții;
  • de a interzice utilizarea de materiale fără agrement tehnic sau a tehnologiilor neomologate;
 • Un diriginte de șantier verifică respectarea în detaliu a proiectului pe toată perioada execuției lucrărilor de construcție;
 • Un diriginte de șantier participa la fazele determinante date de proiectantul lucrării prin programul de faze privind calitatea execuției în construcții;
 • Un diriginte de șantier asistă la prelevarea probelor pe materialele puse în operă: oțel beton și beton;
 • Un diriginte de șantier informează operativ beneficiarul privind eventuale deficiențe de ordin calitativ constatate în vederea dispunerii de măsuri;
 • Un diriginte de șantier informează proiectantul cu privire la eventuale neconcordante între proiect și lucrările de construcție în vederea dispunerii măsurilor necesare;
 • Un diriginte de șantier preia toate documentele de la constructor și de la proiectant și întocmește cartea tehnică a construcției;
Un diriginte de șantier urmărește:
  • respectarea și măsurilor dispuse de proiectant sau de organele abilitate atunci când există nerespectări sau omisiuni ale proiectului;
  • soluționarea eventualelor obiecții cuprinse în anexele la procesul verbal de recepție;
  • urmărește dezafectarea lucrărilor de organizare de șantier de pe amplasament și predarea acestuia către beneficiarul investiției;

Un diriginte de șantier va preda la finalizarea lucrărilor cartea tehnică către investitor;

IMG_7497

 

DSCF6592

20140826_135023

Fotografii-0063

Află mai multe despre echipa noastră aici.