contact@seaconstruct.ro

   

0743 080 021 / 0762 303 088


Dirigenția de șantier reprezintă un serviciu prestat de către un diriginte de șantier autorizat I.S.C. pentru beneficiarul unei investiții, în vederea asigurării calității lucrărilor, respectării proiectului și punerea în operă a materialelor cerute în proiect. Preturi dirigentie: Stabilirea de prețuri pentru dirigenție de șantier are loc printr-un proces clar și transparent. Activitatea de dirigenție de șantier se desfășoară în baza unui contract de prestări servicii. Așadar, activitatea de diriginte de șantier are un preț stabilit înainte de începerea lucrării între diriginte și beneficiar, în funcție de complexitatea lucrării.

Cum se stabilesc prețurile pentru dirigenția de șantier? 

După ce este finalizat din partea proiectantului un proiect complet, verificat de către verificatori atestați pe specialități  și împreună cu autorizația de construire, predați documentația către un diriginte de șantier pentru analiză și pentru prezentarea unei oferte. Oferta va fi direct influențată de factorii enumerați mai sus la care se adaugă și distanța până la amplasament. În condițiile actuale, un preț corect pentru ca un diriginte de șantier să desfășoare activitatea de dirigenție în condiții normale și legale ar avea valori cuprinse între 1.500 RON și 2.000 RON pe lună pentru o lucrare de complexitate medie/domeniu de activitate (construcție de aproximativ 200 mp), în raza de acțiune a dirigintelui.

Un preț cât mai real și o ofertă apropiată de realitate, pot fi obținute completând și trimițând formularul online de solicitare ofertă.