contact@seaconstruct.ro

   

0743 080 021 / 0762 303 088


Documentatie in faza DTAC – 5 euro/mp (Documentatie pentru obtinerea autorizatiei de construire).

Faza de elaborare a proiectelor prezentate pe site este de Proiect Tehnic complet (PT), continand toate specialitatile:
arhitectura
toate partile scrise si desenate specifice, elaborate pentru faza DDE (Detalii De Executie);
rezistenta
toate partile scrise si desenate specifice, faza DDE, verificat de un verificator MLPAT;
instalatii
proiectele de instalatii sanitare, termice si electrice, verificat de un verificator autorizat.
deviz estimativ
parte componenta a documentatiei tehnice complete, continand listele cu necesarul de materiale si cu cantitatile de lucrari prevazute in proiectul tehnic.

Pretul proiectului complet (PT+DDE+DTAC) se obtine inmultind suprafata desfasurata a constructiei (aria desfasurata construita: ADC) cu tariful de proiectare de baza 12 Eur/mp ADC.

In acest pret este inclus si proiectul D.T.A.C. (Documentatia Tehnica pentru obtinerea Autorizatiei de Constructie) si adaptarea proiectului tip la terenul beneficiarului.
La cerere, proiectul poate fi livrat si in varianta in oglinda.

Tarifele de proiectare prezentate mai sus sunt tarife de baza, nu contin TVA si reprezinta pretul total al unui proiect tip complet (proiect nemodificat), acoperind toate fazele de proiectare si toate specialitatile implicate in proiect, in conformitate cu prevederile Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii de constructii, legi actualizate.