contact@seaconstruct.ro

   

0743 080 021 / 0762 303 088


1. DIRIGENȚIE DE ȘANTIER

Prin intermediul personalului nostru oferim servicii de dirigenție de șantier pentru toate categoriile de importanță (A, B, C și D) pentru lucrări de construcții civile, industriale și agricole.

2. RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUȚIA – RTE

Oferim servicii de urmărire a execuției în calitate de RTE (responsabil tehnic cu execuția) pentru toate categoriile de importanță (A, B, C și D) pentru lucrări de construcții civile, industriale și agricole.
Responsabilul tehnic cu execuția întocmește și ține la zi registrul de evidență a lucrărilor de construcții. Este responsabil pentru coordonarea tehnică, verificarea fișelor sau proiectelor tehnologice. În plus, verifică și urmărește graficul de derulare a lucrărilor, avizează planurile de verificare a execuției și proiectul de organizare. El poate opri execuția lucrărilor pentru abateri grave de la prevederile proiectului și permite reluarea lucrărilor numai după remedierea lor.

Responsabilul tehnic cu execuția admite pentru execuție numai lucrările ce au la bază detalii de execuție verificate de către verificatori de proiecte atestați.

3. AUDIT ENERGETIC

Prin intermediul personalului nostru, oferim servicii de expertizare termică și energetică a clădirilor de locuit. Această operație constă în determinarea caracteristicilor termotehnice și funcționale reale ale sistemului clădire – instalație. Auditul energetic este operația prin care se stabilesc tehnic și economic soluțiile de reabilitare termoenergetică ale clădirii.

4. CONSULTANȚĂ ȘI ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Practicăm servicii necesare realizării investițiilor de la idee pana la realizare, analizând soluțiile tehnice și tehnologice. De asemenea, ținem cont de avantajele financiare, programele de lucru etc., strict în interesul investiției. În activitatea noastră de consultanță valorile primordiale sunt: competența profesională, respectarea legalității, loialitatea față de clienți și, nu în ultimul rând, etica profesională.
Relația personalului SEA Construct Style cu clienții este bazată pe raportări săptămânale care cuprind, în principal:

  • abateri înregistrate
  • măsuri luate pentru eliminarea cauzelor
  • măsuri și acțiuni propuse spre aprobarea investitorului
  • impactul situației la zi asupra termenelor obligatorii și a termenului final
  • analiza resurselor financiare consumate și disponibilitatea acestora pentru perioada următoare etc.

5. MANAGEMENT DE PROIECT

Prin intermediul personalului nostru oferim servicii de management de proiect pentru orice tip de investiție.

6. PROIECTARE COMPLEXĂ ÎN CONSTRUCȚII

proiectare arhitectură
urbanism: PUD, PUZ
proiectare structuri de rezistență
expertize tehnice
proiectare instalații termice și electrice
proiectare instalații sanitare și ventilații
obținere avize